O nama:

Metal Mix BP je preduzeće koje se pretežno bavi proizvodnjom, montažom i servisiranjem opreme za transport žitarica. Sa poslovanjem je otpočelo davne 1983. godine, kada se bavilo servisiranjem poljoprivrede mehanizacije. Zahvaljujući kvalitetnoj opremi i pozitivnim iskustvima svojih potrošača, 2004. godine preduzeće proširuje svoj proizvodni asortiman otpočinjući sa izgradnjom proizvodnih hala. U skladu sa stalnim unapređenjem znanja iz oblasti procesne tehnike, Metal Miks 2007. godine preuzima deo proizvodnog programa preduzeća SPD Lalika, renomiranog proizvođača sušara i opreme za silose, i otpočinje sa proizvodnjom opreme za silose. Tako udruženi, 2010 godine podižu četvrtasti betonski silos u Bavaništu, kapaciteta 1000 vagona, (http://www.youtube.com/watch?v=KTAHDh78XwI). Zahvaljujući kvalitetu izrade, u istom mestu je odmah potom izgrađen novi betonski silos kapaciteta 600+500 vagona.

Kvalitet naših proizvoda, poštovanje predviđenih rokova i profesionalizam zaposlenih, omogućava nam da konstantno usavršavanje postojećih rešenja i proširenje kapacitet preduzeća.

33 godine rada dokaz su ozbiljnosti našeg preduzeća da udovolji potrebama svojih potrošača. Nadamo se da ćemo imati priliku da isto i Vama dokažemo.

Osnovni podaci:

Matični broj: 63813435

PIB – SR 108 944 121

Žiro račun (Erste banka): 340-11414069-81